Fietstocht naar het Posthuys Vlieland
© Leukeplekjes.nlDit is waarschijnlijk de bekendste tocht op Vlieland, maar daarom niet minder leuk.

Als u vertrekt vanuit Duinkersoord volgt u de Kampweg, de weg tussen het huizenterrein en het bos, in westelijke richting.
Afhankelijk van uw startpunt moet u de badweg oversteken.

Aan het einde van Duinkersoord duikt de weg even het bos in. Volg gewoon de weg totdat u het bos weer uit komt. U bent nu op het Vliepark aangekomen. Volg de weg, deze buigt linksaf, langs de buscirkel, en gaat dan rechtdoor langs de Ankerplaats. Waar de weg ophoudt en de Ankerplaats begint start een schelpen-fietspad dat we moeten hebben.

Volg dit schelpenpad. In het begin is links van u nog de Ankerplaats, maar al snel alleen maar duinen. Aan u rechterhand zult u vele kilometers alleen maar de zeeduinen vinden. Na een paar honderd meter is er een T-kruising. Houdt daar rechts aan. Het schelpenpad slingert door de duinen.

Op een gegeven moment zult u een kaal stuk duinen tegen komen. Hier heeft Staatsbosbeheer een stuk duinterrein afgeplagd. De toplaag van begroeiing, gras, struken en wortels is verwijderd. De grond wordt hierdoor weer armer en dat levert een hele specifieke duinvegetatie op.
© Leukeplekjes.nl
© Leukeplekjes.nl
Als u een weer op een T-splitsing aankomt gaat u weer rechtsaf. U volgt gewoon het pad. Kilometers door de duinen.

Op een gegeven moment kruist u een semi-verhard pad, gewoon oversteken en rechtdoor het fietspad weer op. Op een gegeven moment ligt het fietspad heel hoog en kunt u over de zeeduinen heenkijken en de Noordzee zien. Aan de andere kant ziet u ook de Waddenzee. Het eiland is hier behoorlijk smal.

Uiteindelijke kunt het fietspad uit op de weg van het Posthuys naar het strand. Als u daar zin in heeft kunt u hier even op het strand kijken (u gaat dan naar rechts). Als u zin in koffie of thee heeft en naar het Posthuys wilt moet u linksafslaan en de weg volgen. U ziet het Posthuys al snel aan uw rechterhand.
© Leukeplekjes.nl

Genoten op het terras? Meer dan genoeg energie opgedaan? Dan kunt u even voorbij het Posthuys (aan de Wadkant van de Postweg) de Kroonspolders inlopen. Dit natuurgebied, ondergelopen polders van zoet, brak en zout water trekt enorm veel vogels en u kunt het vanf de dijk langs de Kroonspolders heel mooi bekijken zonder het vogelleven te verstoren.

Vangen we aan met de terugtocht dan nemen we de Postweg in oostelijke richting. U rijdt bijna direct het Bomenland in. een heerlijk bos, waar de weg doorheen slingert.

U volgt de weg, met aan uw linker hand duinen en een aantal kleine weilandjes en aan uw rechterhand duinen en af-en-toe een kijkje op het Wad.

U passeert achtereen volgens:
- Nieuwe Kooi
- Oude Kooi
- Kampeerterrein Lange Paal
en komt uit eindelijk achter in het dorp uit.

U volgt het de weg onderaan het Vuurboetsduin, met daarop de vuurtoren. Na een paar honderd meter kunt u linksaf de badweg op om weer terug te keren naar de huisjes terreinen.
Externe links:
Posthuys

Startpagina Vlieland
Dichtbij:
Zie ook:

2000-2024 op-Vlieland.nl